Jak mierzyć wilgotność betonu przy pracach budowlanych?

Beton wykorzystywany w pracach budowlanych powinien charakteryzować się wilgotnością na odpowiednim poziomie. Nadmierna wilgotność materiału może powodować jego puchnięcie i odparzanie, a także pojawienie się pleśni. Nieodpowiednio przygotowany beton może stanowić ponadto także przyczynę odpadania tynków oraz farb. Jak i z pomocą jakich narzędzi mierzyć wilgotność betonu przy pracach budowlanych?

Pomiary wilgotności betonu przy pracach budowlanych mają kluczowe znaczenie dla sprawdzenia, czy montaż kolejnych materiałów budowlanych (jak tynki, farby, kleje) i dalsze wykonywanie prac wykończeniowych, są możliwe. Procentową zawartość wody w danym materiale pomoże Ci zbadać miernik wilgotności, zwany też potocznie wilgotnościomierzem. Wypożyczenie miernika wilgotności betonu to doskonała alternatywa dla zakupu urządzenia.

Wilgotnościomierz do betonu – rodzaje

Miernik wilgotności betonu pomoże ocenić, czy wylewka już wyschła i czy można układać posadzkę. Z jego pomocą można sprawdzić ponadto, czy osuszane mury lub tynki są już gotowe na to, by przystąpić do dalszych prac wykończeniowych, jak malowanie. Tradycyjny wilgotnościomierz to niewielkie, elektroniczne urządzenie, działa w sposób bezinwazyjny, nie niszcząc materiału. Wynik pojawia się na cyfrowym wyświetlaczu.

Innym rodzajem miernika wilgotności betonu jest wilgotnościomierz karbidowy. By jednak dokonać pomiarów z jego pomocą, należy wykonać w betonie płytkie nawierty, w celu pobrania próbek. Materiał umieszcza się następnie w specjalnym pojemniku z karbidem, który, wchodząc w reakcję z wodą zawartą w betonie, wytwarza acetylen. Na podstawie ciśnienia acetylenu, manometr zamocowany do pojemnika podaje procentową zawartość wody w próbce. W przypadku zbyt dużej wilgotności betonu, pomocny może okazać się osuszacz powietrza.