Co składa się na koszt wypożyczenia sprzętu budowlanego?

Wynajmowanie sprzętu budowlanego jest coraz powszechniejszą praktyką. Pozwala ona na wykorzystywanie maszyn budowalnych tylko przez krótki okres, przez który są one potrzebne wynajmującemu, bez ponoszenia czasem sporych kosztów ich zakupu. Jest bardzo opłacalne rozwiązanie dla osób i firm, które wiedzą, że nie będą używać danej maszyny przez większość czasu planowanych prac. Ze względu na powszechne pytanie “Jak to działa”,  w tym artykule opisujemy składowe kosztów najmu: kaucję, właściwy czynsz i ewentualne kary umowne.

Kaucja

Kaucja jest zabezpieczeniem wynajmującego na wypadek:

  • uszkodzenia maszyny przez najemcę i konieczności poniesienia przez wynajmującego kosztów naprawy,
  • nieopłacenia czynszu i konieczności pokrycia go z kaucji,
  • pokrycia kar umownych opisanych poniżej,

Wysokość kaucji określa się indywidualnie i osobno dla każdego urządzenia lub maszyny. Jeśli wszystko jest w porządku, czyli sprzęt jest w stanie nieuszkodzonym, kaucja jest w pełni oddawana najemcy.

Czynsz

Czyli jedyny koszt, który poniesiemy, oddając wypożyczony sprzęt na czas oraz bez uszkodzeń. Wynajem sprzętu budowlanego w Warszawie, w naszej firmie prowadzony jest na doby, rozumiane jako 24 godziny. Oznacza to, że na przykład wypożyczając sprzęt o godzinie 12 na 2 doby, mamy czas na jego oddanie do godziny 12 za dwa dni.  Dobowa stawka czynszu różni się w zależności od wypożyczanego sprzętu oraz okresu wynajmu. Szczegółowe stawki może Państwo zobaczyć na podstronach na naszej tronie internetowej, pod przyciskiem maszyny do wynajmu. Zapłata czynszu następuje wraz ze zwrotem wynajętej maszyny.

Kara umowna

Kara umowna jest naliczana, gdy najemca nie odda wypożyczonego sprzętu na czas. Rozumiemy, że nie zawsze wszystko da się przewidzieć i wykonać zgodnie z planem, w szczególności na budowie. Dlatego wystarczy powiadomić nas w dowolny sposób wymieniony w umowie najmu (telefonicznie, e-mail, osobiście), aby przedłużyć okres najmu i zapłacić za niego stawkę identyczną jak za poprzednie doby. Jeśli okres przedłużenia będzie dłuższy niż dwukrotność pierwotnego okresu obowiązywania umowy, konieczne jest podpisanie nowej umowy lub aneksu.